A+ A A-

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านตัวอย่าง

pic007วันที่ 27 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้ต้อนรับ พลเอกจีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย พันเอกยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 33 อ.แม่สอด สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ติดตามงานและตรวจเยี่ยม "โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ" ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ "โครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน" พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและสนับสนุนเงินงบประมาณสมทบอาหารกลางวันนักเรียน

Rate this item
(0 votes)
back to top