A+ A A-

สอบ O-Net'65

pic005เมื่อวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์  2565  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตราการความปลอดภัยการแพร่ระบาดของ Covid 19

Rate this item
(0 votes)
back to top