A+ A A-

อบรมป้องกันการตั้งครรภ์ในสถานศึกษา

pic014โรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดอบรมนักเรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 80 คน

Rate this item
(0 votes)
back to top