A+ A A-

กิจกรรมวันคริสต์มาส

DSC08337โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โดยนายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการฯ นายพิษณุพงษ์ อิ่มเอิบ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงความเป็นมาของวันคริสต์มาส และร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมีครูสิริพร สุริยะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 

Read more...

ประกันคุณภาพภายใน'56

DSC07854โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โดยนายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิษณุพงษ์ อิ่มเอิบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูต้อนรับคณะ โดยมีนายประวัตร์ พันธกอง รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก พร้อมคณะกรรมการ นิเทศเยี่ยมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการพฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Read more...

วันวชิราวุธ

DSC07707โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โดยนายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิษณุพงษ์ อิ่มเอิบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมจัดงานวันวชิราวุธ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่6 พระมหาธรราชเจ้า ที่พระองค์ท่านเป็นบิดาของลูกเสือไทย ซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน

Read more...

กีฬา-กีฑาสีภายใน'56

DSC07402โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โดยนายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการฯ นายพิษณุพงษ์ อิ่มเอิบ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูร่วมจัดกีฬา-กีฑาสีนักเรียน "กัญไชยเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2556 มีนายถนอม สอนใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีและมีครูอรรถพรรณ วุฒินนทนันท์ชัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

Read more...

ลอยกระทง'56

DSC07301โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โดยนายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิษณุพงษ์ อิ่มเอิบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู  จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย และเพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดการประดิษฐ์กระทง ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ เป็นต้น โดยมีนางรำไพ  ดิษฐ์คำเหมาะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

Read more...

ละครหุ่นมือตุ่นน้อยตื่นตัว

DSC06883โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้ต้อนรับคณะแสดงละครหุ่นมือ ตุ่นน้อยตื่นตัว โดยองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ร่วมกับคณะละครหุ่น พระจันทร์พเนจร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษาและชุมชน การวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของเหล่าสัตว์ต่างๆ ในละคร โดยมีคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนแม่กุเหนือ โรงเรียนแม่กุหลวง โรงเรียนบ้านค้างภิบาล โรงเรียนแม่ตาวใต้ และโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 เข้าร่วมชมการแสดง จำนวน 400 คน

Read more...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

DSC06428โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โดยนายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิษณุพงษ์ อิ่มเอิบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เพื่อชี้แจงการแจกอุปกรณ์การเรียน เรียนฟรี 15 อย่างมีคุณภาพ แจ้งผลการเรียนและความประพฤตินักเรียน การจัดกิจกรรมและการพัฒนาโรงเรียน โดยมีนางสาวปรียารัตน์ สิงห์แก้ว เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ 96% จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more...

ขนส่งจราจรสอนน้องใช้ถนน'56

IMG 3955สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก (แม่สอด) และตำรวจจราจรแม่สอด ได้จัดโครงการขนส่งจราจรสอนน้องใช้ถนน มาบรรยายให้ความรู้ในการใช้รถ ใช้ถนน กฏหมายจราจร เครื่องหมายจราจรและสัญลักษณ์ต่างๆ

 

Read more...

วันวิสาขบูชาโลก'56

IMG 9271คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ร่วมทำบุญและเดินเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก หลังจากรับศีลก็ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาทำความสะอาดวัด

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed