ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน...

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

^.^ Hits:28

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และห้องสมุด ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความสามารถ เช่น แข่งขันวาดรูประบายสี แข่งขันตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ แข่งขันจรวดขวดน้ำ แข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล แข่งขันคณิตคิดเร็ว เป็นต้น

Read more

มอบทุนการศึกษา'65

^.^ Hits:12

มอบทุนการศึกษา'65

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 คุณวุฒิวัฒน์ กันทะถ้ำและคุณสุภิญญา แสงธรรม ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในระดับชั้น ป.1- ม.3 จำนวน 40 ทุน รวมเป็นเงิน 20,000 บาท โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more

ประชุมคณะกรรมการฯ'2/65

^.^ Hits:14

ประชุมคณะกรรมการฯ'2/65

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นายถนอม สอนไว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ แจ้งวาระการประชุมเรื่อง ความเห็นชอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และการจัดงานเกษียณอายุราชการ

Read more

วันแม่แห่งชาติ'65

^.^ Hits:10

วันแม่แห่งชาติ'65

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตรของคณะครูและนักเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่น ปี2565 และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมเรียงความวันแม่ วาดภาพระบายสี

Read more

ลูกเสือต้านยาเสพติด'65

^.^ Hits:26

ลูกเสือต้านยาเสพติด'65

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารีมีความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงภัยและโทษของยาเสพติด ใช้ทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และให้เป็นผู้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองในอนาคต

Read more

ถวายพระพรชัยมงคล

^.^ Hits:24

ถวายพระพรชัยมงคล

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Read more

แห่เทียนพรรษา'65

^.^ Hits:86

แห่เทียนพรรษา'65

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ร่วมทำบุญแห่พรรษา ในรูปแบบขบวนแห่เทียนล้านนา ร่วมกับชุมชนและวัดไทยสามัคคี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา

Read more

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ'65

^.^ Hits:36

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ'65

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายสมยศ  ยิ่งยงเมธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธาน

Read more

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

^.^ Hits:48

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม โดยนักเรียนร่วมกันเก็บและคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง

Read more
A+ A A-

กิจกรรมห้องสมุด

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

^.^ Hits:2665

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

ยุวบรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านระดับประเทศ  

Read more

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

^.^ Hits:1271

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

ครูและยุวบรรณารักษ์ต้อนรับศึกษานิเทศก์จาก สพป.ตาก เขต2 ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  

Read more

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

^.^ Hits:5962

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ โดยมีการแนะนำห้องสมุด การอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ จากยุวบรรณารักษ์  

Read more

กิจกรรมรักการอ่าน

^.^ Hits:3086

กิจกรรมรักการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

Read more

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Prev Next

บทคัดย่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม

^.^ Hits:44

บทคัดย่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม

บทคัดย่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู้ศึกษา :   นางสาวบุษบง ภูกันสาด

Read more

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

^.^ Hits:2514

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

Read more

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวด…

^.^ Hits:2570

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวดไทย

เอกสารประกอบการเรียน ชุด นวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่องประวัติการนวดไทย

Read more

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ

หนังสือราชการ

ข่าวการศึกษา