A+ A A-

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

20160817 122725ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ โดยมีการแนะนำห้องสมุด การอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ จากยุวบรรณารักษ์

 

Read more...

กิจกรรมรักการอ่าน

SAM 0593ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

Read more...

เล่านิทาน

20160916 091327ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมเล่านิทานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือ และกล้าแสดงออก

 

Read more...

แรลลี่นักอ่านฯ'56

IMG 5295อีกหนึ่งกิจกรรมของห้องสมุดมีชีวิต ที่ได้จัดโครงการแรลลี่นักอ่านประสานใจสู่อาเซียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเสริมสร้างความรู้โดยการอ่านหนังสือ และได้มอบรางวัลให้กับ "ยอดนักอ่าน" ประจำปี 2556

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed