A+ A A-

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

20160817 122725ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ โดยมีการแนะนำห้องสมุด การอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ จากยุวบรรณารักษ์

 

 

Rate this item
(1 Vote)
back to top