A+ A A-

ประชุมคณะกรรมการฯ'2/65

1 2โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นายถนอม สอนไว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ แจ้งวาระการประชุมเรื่อง ความเห็นชอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และการจัดงานเกษียณอายุราชการ

Rate this item
(0 votes)
back to top