A+ A A-

ปัจฉิมนิเทศ ม.3'64

pic015โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3/2564 โดยนายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา มอบโอวาทและแนะแนวทางในการวางตน เพื่อก้าวสู่การพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

Rate this item
(0 votes)
back to top